TECHNOLOGIE UND DAS UNHEIMLICHEAbout
● Editions: Bunker / Dinosaurs / Enigma / Base Matters / Bunker Rev. / Reproductive / T+U Mini
● Book Fairs: It's a Book / I Never Read / Friends with Books / Toronto
Sounds
Imprint
Hungarofuturism


Hungarofuturism

Hungarofuturism is an aesthetic strategy and myth-fiction that aims to condition the cultural imagination.

(Soon in english!)

A hungarofuturizmus a kulturális képzeletet kondícionáló mítoszfikció és esztétikai stratégia. A mozgalom célja a kultúra építményjellegének felforgatása, új utak és szöksévonalak konstruálása a ledőlt épület "mögött" és "túl". A benső rendszerkritik(ák) csődje rámutatott arra, hogy irónia és reformálás helyett, "alternatív realizmusokra", új fajokra, és új világokra van szükség. Egy kísérleti földrajz keretében újralétesítjük a Kárpátok flóráját és faunáját, illetve Űrt követelünk magunknak a régi Ég helyett. Ez az Űr átkódolja a mikro- és makroléptékeket, vagyis egy olyan poszt-planetáris távlatot hoz létre, melyben a nemzeti, történelmi, földrajzi identitások szétszóródnak egy nem-antropocentrikus legendáriumba. A hungarofuturizmus a "vidék apokalipszisét" radikalizálja űrutazássá, így robbantva szét a nacionalizmusok klausztrofób térrezseimjeit. Ebben a lokális és a globális közti heterogén kozmoszban kell, hogy iránytűvé váljon spekulatív hungarizmusunk.
(Gyula Hernádi: Az ég bútorai, 1976, revisited cover)


(Adventures of Hungaronauts, revisit)


(Károly Tamkó Sirató: A három űrsziget, 1969, detail)


Top
© T+U 2014-2017